Informace, možnosti a ceny našeho pronájmu konkrétních zařízení a příslušentsví, prodej abraziv.

 

Info * poskytovatel - zákazník:
Abychom mohli k Vašemu pronájmu zařízení zodpovědně nabídnout odpovídající typ dílčí technologie (mobilní pískovačka, regulátor tlaku, trysky, hadice a další příslušenství) nebo souboru zařízení (+ kompresor, ...) adekvátního výkonu
a účinnosti, rovněž i případně poradit s metodikou realizace požadovaného tryskání na konkrétní věci tak, aby Vaše tryskání / pískování bylo vůbec proveditelné a přitom pro Vás co možná nejefektivnější a tím i ekonomické, je vhodné předem provézt konzultaci s našimi techniky, zaslat nám info o druhu a rozsahu reálných prací, případně foto nebo jiné relevantní dispozice zakázky/díla, které se bude provádět, abychom mohli doporučit nebo poradit co možná nejlépe a nejblíže reálným potřebám nájemce pro jeho pracovní výkon, který za ideálních podmínek a spolupráce s námi bude pro konkrétního uživatele této techniky racionální.

Nabídka / podmínky zapůjčení

Přečtěte si prosím řádně veškeré zde uvedené informace k naší službě pronájmu strojů, zařízení a nářadí (př.: mobilní pískovačky; kompresory; elektro a pneu nářadí; ...), příslušenství (př.: hadice; trysky; ...), ochranné prostředky (př.:helmy, filtry, klima, ... ), materiály, palivo a další prostředky z našeho portfolia půjčovny, zejména pak obchodní podmínky a pravidla platné bez výjimek pro každého a to vždy v termínu od data počátku zapůjčení do data konečného, úplného a bez poškození vrácení našich Vámi zapůjčených věcí, vyjma případů běžného opotřebení/amortizace, aby pak později nebyly u tohoto vztahu nějaké nesrovnalosti nebo jakékoliv pochybnosti typu, že ,,jeden pan nebo paní něco povídali".
Tedy na jiné informace než pouze zde nebo ve smlouvě uvedené, firma/pronajímatel/poskytovatel této služby nebere žádný zřetel, kromě toho, kdy za jistých okolností, mimořádných situací nebo případů zvláštního významu je možno si s firmou předem, za předpokladu přesvědčení a vůle obou zainteresovaných stran tohoto pronájmu, dojednat mimořádné smluvní podmínky a to pouze písemnou formou.

Podmínkou zapůjčení pískovacích zařízení a příslušenství od naší společnosti je u fyzických osob doložit alespoň jeden doklad totožnosti (OP, Pas, ŘP). U podnikajících osob (fyzických, právnických) pak doložit oprávnění k podnikání (ŽL, VOR) a alespoň jeden doklad totožnosti osoby, která si bude od nás technologii při zapůjčení odvážet. Toto prosím také uvádějte do objednávky o zapůjčení (jméno osoby v době vyzvednutí a typ i SPZ vozidla, kterým dotyčná osoba přijede). Pro všechny subjekty pak platí zaplacení vratné kauce v dohodnuté výši v závislosti na počtu zapůjčené tryskací technologie a příslušenství. U stálých zákazníků kauce nepožadujeme nebo jen v ,,symbolických“ výších.

Platby za příslušné poplatky je u nás možno provádět v hotovosti na pokladně, převodem (zálohová faktura) nebo kartou přes náš platební terminál.

Ceny zapůjčení již od 150,- Kč/den/zařízení (dle typu, množství a délky zapůjčené technologie a příslušenství).

Pakliže nám nájemce nevrátí zapůjčené v řádném a náležitě čistém stavu, bude k ceně zapůjčení přidán příplatek ve výši 500,- Kč bez DPH.

Ideálně, když si k nám přijedete vyzvednout jakékoliv námi pronajímané nářadí, zařízení, stroj nebo materiál, zejména když se jedná o pískovačku, kompresor i abraziva, aby jste přijeli dodávkovým nebo jiným nákladním vozidlem, skříňového typu nebo valníkem s plachtou, tedy s krytým nákladovým prostorem. Jedná se totiž o to, aby námi pronajímaná zařízení a především abraziva neutrpěla při převozu jakoukoliv újmu a zařízení nebyla tak poškozena či odcizena a abraziva např. deštěm znehodnocena, čímž se vyvarujete zbytečným problémům a starostem. V případě zapůjčení a odvozu dieselového, vlečného kompresoru vlastními dopravními prostředky je pak nezbytné, aby toto vozidlo bylo vybavené tažným zařízením, s vlečnou hmotností min. 800kg.

Děkujeme za pochopení.

Celý náš sortiment tryskací techniky, příslušenství, ochranných pomůcek, atd. naleznete na www.piskovacky.cz  ;  nabídku tryskacích materiálů (abraziv) na www.abraziva.cz a kompletní portfolio našich služeb povrchových úprav a renovací na www.reno-tech.cz

Podmínky a ceny zapůjčení
(Pískovačky s přísl.)

Podmínky a ceny zapůjčení
(Lakovačky s přísl.)

Celý náš sortiment tryskací techniky, příslušenství, ochranných pomůcek, atd. naleznete na www.piskovacky.cz  ;  nabídku tryskacích materiálů (abraziv) na www.abraziva.cz a kompletní portfolio našich služeb povrchových úprav a renovací na www.reno-tech.cz

Navštivte také další naše weby

Nejbohatší oborové portfolio zboží a služeb pro povrchové a antikorózní úpravy i předúpravy, včetně renovací ve střední Evropě.